Croeso i wefan Grwp Caernarfon a Dwyfor y Cerddwyr. Grwp ydym o gerddwyr cyfeillgar a chymdeithasgar dros ben yn y rhanbarth o Wynedd i’r gorllewin o ddinas Bangor.

Yr ydym yn rhan o’r Cerddwyr, elusen gerdded fwyaf Prydain (rhif elusen gofrestredig 1093577). Am dros 70 mlynedd maent wedi bod yn gweithio i hyrwyddo cerdded ac i wella amodau i bawb sy’n cerdded yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Yr ydym yn un o tua 500 o grwpiau Cerddwyr lleol ar hyd a lled y Deyrnas Unedig.

Fel aelodau o’r Cerddwyr yr ydym yn anelu at hyrwyddo crwydro, diogelu hawliau tramwy yng nghefngwlad, ymgyrchu dros fynediad ar draws tir

agored a chynorthwyo i amddiffyn harddwch cefn gwlad. Ond, wrth gwrs yr ydym hefyd, yn syml iawn, yn mwynhau cerdded drwy olygfeydd rhyfeddol Gogledd Cymru.

Pam na ymunwch â ni ar daith gerdded, ni allwn ddibynnu ar dywydd heulog, ond gallwn yn sicr warantu’r cefn gwlad hardd Cymreig!

Yr ydym yn gyson yn chwilio am aelodau newydd ac yn fodlon iawn i chi fynychu dwy neu dair taith gerdded ar sail treial cyn i chi wneud eich meddwl i fyny ynglyn ag ymuno â’r Cerddwyr. Mae mwy o fanylion i aelodau newydd ar gael ar y dudalen Amdanom Ni.

 

Night Walks


Hawlfraint © 2009-2017 Cerddwyr Caernarfon a Dwyfor